واکس خشابی


واکس خشابی سیمیا جهت اپیلاسیون (رفع موهای زائد) نقاط مختلف بدن

مناسب برای مصارف خانگی و آرایشگاهی

(آلوورا، عسل، زیتون و شکلات)